• en
  • tr

Kongre Programı

SAAT SALON A SALON B
07:30 – 08:30 Uzmanına Danış Oturumları
Antifosfolipid Sendromu (Salon A)
Doruk Erkan
Romatolojik Hastalıklarda Ortopedik Yaklaşım (Salon B)
Nuri Aydın
IgG4 İlişkili Hastalık (Salon C)
Ömer Karadağ
Romatolojide Plazmaferez ve IVIG (Salon D)
Kenan Aksu
Takayasu Arteriti (Salon E)
Gökhan Keser
 
08:30 – 10:00 Behçet Sendromunda Pulmoner Arter Tutulumu
Oturum Başkanları: Melike Melikoğlu, Cengiz Korkmaz
Pulmoner Arter Tutulumuna Genel Bakış
Emire Seyahi
Pulmoner Arter Tutulumunun Patolojisi
Büge Öz
Pulmoner Arter Tutulumunda Cerrahi Tedavi
Hasan Tüzün
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonlu Behçet Hastalarında Pulmoner Endarterektomi
Bedrettin Yıldızeli
Çocuk Romatolojide Zor Olgular
Oturum Başkanları: Balahan Bora Makay, Nuray Aktay Ayaz
10:00 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 11:30 Vaskülitler (I)                                               
Oturum Başkanları: Nihat Dilşen, İzzet Fresko
Vasculitis & Environment
Alfred Mahr
Imaging of Large Vessel Vasculitis
Carlo Salvarani
Osteoartrit
Oturum Başkanları: Hatice Bodur, Ayşe Çefle
Osteoartrit Patogenezi
Berna Göker
Osteoartritte Ağrı Nedenleri
Berivan Bitik
Osteoartritte Hastalık Seyrini Değiştiren İlaçların Bugünkü Durumu
Yusuf Yazıcı
11:30 – 12:15 Uydu Sempozyum 8  
12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:30 Serbest Bildiriler 5
Oturum Başkanları: Murat Turgay, Mehmet Soy, Sema Yılmaz
Serbest Bildiriler 6
Oturum Başkanları:Recep Tunç, Veli Çobankara, Yavuz Pehlivan
14:30 – 15:15 Uydu Sempozyum 9  
15:15 – 16:15 Vaskülitler (II)                                             
Oturum Başkanları: Sebahattin Yurdakul, Mehmet Akif Öztürk
Behçet Sendromunun Güncel Tedavisi
Gülen Hatemi
ANCA İlişkili Vaskülit Tedavisi
Fatma Alibaz Öner
Dev Hücreli Arterit Tedavisi
Carlo Salvarani
Egzersiz, Beslenme ve Hasta Özellikleri
Oturum Başkanları: Pınar Borman, Nil Çağlar, Ömer Kuru
RA’da Egzersiz Reçeteleme
Önder Özerbil
İnflamatuvar Romatolojik Hastalıklarda Beslenme
Ayşenur Bardak
Biyolojiklere Yanıtta Hasta Özelliklerinin Etkisi
Rıdvan Mercan
16:15 – 16:45 Kahve Arası
16:45 – 17:30 Uydu Sempozyum 10  
17:30 – 18:15 Nöropatik Ağrı ve Miyozitler
Oturum Başkanları: Merih Sarıdoğan, Gonca Karabulut
Nöropatik Ağrı
Yeşim Parman
İnflamatuar Miyozitler
Piraye Oflazer
Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Ümit Ölmez, Ali Şahin
Romatolojik Hastalıklarda Tedaviye Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri: Hekim Perspektifi
Şükran Erten
Romatolojik Hastalıklarda Tedaviye Uyum Sorunları ve Çözüm Önerileri: Endüstri Perspektifi
Bülent Yıldırım
Romatolojide Akılcı NSAİD Kullanımı
Mustafa Cankurtaran
18:15 – 19:00

Meraklısı için Epidemiyoloji – İstatistik III
Oturum Başkanları: Nazife Şule Yaşar Bilge, Sibel Yılmaz Öner

Epidemiyolojide Çalışma Tasarımları
Koray Taşçılar