• en
  • tr

Kongre Programı

SAAT SALON A SALON B
07:30 – 08:30 Uzmanına Danış Oturumları
Rheumatoid Arthritis: Which Biologic and When? (Salon A)
Robert Moots
Yineleyen Ateş:  PFAPA’mı, FMF’mi ya da Başka Bir Otoenflamatuvar Hastalık mı? (Salon B)
Özgür Kasapçopur
Antifosfolipid Sendromunda Yeni Nesil Antikoagülanların Yeri (Salon C)
Bahar Artım Esen
MS mi? NMOSD mi? Romatolojik hastalığın Nörolojik Tutulumu mu? Hastalık birlikteliği mi? (Salon D)
Aksel Siva
Sklerodermada Yeni Tedaviler (Salon E)
Süleyman Koca
 
08:30 – 10:00 Romatoid Artrit                                             
Oturum Başkanları: Hasan Yazıcı, Tevfik Akoğlu
Neutrophils: Key Players in RA
Robert Moots
RA ve Kardiovasküler Morbidite
Nevsun İnanç
RA’da Değişen Tedavi Paradigmaları: Kime, Ne Zaman, Ne Kadar Süre İle Ne Vermek Lazım?
Yusuf Yazıcı
 
10:00 – 10:30

Kahve Arası & Poster İncelemesi

10:30 – 11:30 Spondiloartrit                                             
Oturum Başkanları: Pamir Atagündüz, Şeminur Haznedaroğlu
Is Undifferentiated Spondyloarthritis a Discrete Entity?
Xenofon Baraliakos
Aksiyal Spondiloartritte Prognoz Kavramı ve Belirleyicileri: Patogenetik Yolaklardan Tedaviye İpuçları
Servet Akar
 
11:30 – 12:15 UYDU SEMPOZYUM 2     
12:15-13:00

ÖĞLE YEMEKLİ UYDU SEMPOZYUMU

Geçmişten Günümüze Romatolojide NSAİİ’ler ve Biyolojik / Biyobenzer Tedaviler

 
13:00 – 13:30 Öğle Yemeği & Poster İncelemesi
13:30 – 14:30 Sözel Bildiriler 1
Oturum Başkanları: Gürbüz Gümüşdiş, İhsan Ertenli, Süleyman Özbek
Sözel Bildiriler 2
Oturum Başkanları: Sedat Kiraz, Şebnem Ataman, Hüseyin Turgut Özer
14:30 – 15:15

UYDU SEMPOZYUM 3               

Spondiloartritlerin Tedavisinde Bütünsel Yaklaşım; 2018 Güncellemesi

Vedat Hamuryudan, Servet Akar, Pamir Atagündüz, Umut Kalyoncu

 

 
15:15 – 15:30 Kahve Arası & Poster İncelemesi 
15:30 – 16:15

UYDU SEMPOZYUM 4    

Farklı Yolak, Farklı Hayat

Oturum Başkanı: Vedat Hamuryudan

Konuşmacılar: Murat İnanç, Ömer Karadağ

 
16:15 – 17:15

Autoinflammatory Diseases                 
Oturum Başkanları: Huri Özdoğan, Ahmet Gül

Autoinflammatory Diseases in Adults

Helen Lachmann

Interferonopathies

Marco Gattorno

Osteoporoz
Oturum Başkanları: Eftal Yücel, Kemal Üreten

İnflamatuvar Hastalıklarda Osteoporoz Neden Olur?

Simin Hepgüler

Osteoporozda Farmakolojik Tedavi
Dilşad Sindel

Osteoporozda Nonfarmakolojik Tedavi
Ülkü Akarırmak

17:15 – 18:15

Psoriasis – Psöriyatik Artrit
Oturum Başkanları: Ediz Dalkılıç, Fahrettin Oksel

Psoriasis

Zekayi Kutlubay

Entezit – Daktilit 

Hakan Emmungil

Psöriyatik Artrit Tedavisi

Umut Kalyoncu

İlginç Olgular
Oturum Başkanları: Ahmet Işık, Metin Özgen, Mehmet Şahin

Tartışmacılar: Mehmet Sayarlıoğlu, Gözde Yıldırım Çetin, Neslihan Yılmaz, Nilüfer Alpay Kanıtez

18:15 – 19:00

Meraklısı için Epidemiyoloji ve İstatistik I
Oturum Başkanları: Müyesser Nergiz Yanmaz, Esen Kasapoğlu

Epidemiyolojinin Tanımı, Geçmişi, Nedensellik Kavramı

Koray Taşcılar

 
20:00 – 21:30 Çalışma Grupları TRD Romatoloji Yetkinlik Değerlendirme Sınavı I
21:30 – 22:00