• en
  • tr

Kongre Programı

SAAT SALON A SALON B
07:30-08:30 Uzmanına Danış Oturumları
Systemic Lupus Erythematosus (Salon A)
Dimitrios Boumpas
Sjögren Sendromu (Salon B)
Yasemin Kabasakal
Sarkoidoz (Salon C)
Şenol Kobak
Erişkinde Makrofaj Aktivasyon Sendromu (Salon D)
Serdal Uğurlu
Göz ve Romatolojik Hastalıklar (Salon E)
Yılmaz Özyazgan
 
08:30 – 10:00 İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Oturum Başkanları: Ali Akdoğan, Timuçin Kaşifoğlu
İnterstisyel Akciğer Hastalığına Tanısal Yaklaşım
Benan Müsellim
Romatolojik Hastalıkların Akciğer Tutulumunda Sık Görülen Radyolojik Değişiklikler
Canan Akman
Bağ Dokusu Hastalıklarına Bağlı İnterstisyel Hastalıkta İmmünosüpresif Tedavi Niye Etkili?
Cemal Bes
Bağ Dokusu Hastalıklarına Bağlı İnterstisyel Hastalıkta Antifibrotik Tedavinin Yeri Var mı?
Veli Yazısız
Zor Olgular
Oturum Başkanları: Nergis Erdoğan, Sami Hizmetli, Derya Buğdaycı 
Hipermobilite Sendromu
Ömer Faruk Şendur
Avasküler Nekrozlar
Nurdan Kotevoğlu
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
Alp Çetin
Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu
Kenan Akgün
10:00 – 10:30 Kahve Arası & Poster İncelemesi
10:30 – 11:15 Hyperuricemia and Gout                                 
Session Moderators: Orhan Aral, Selim Nalbant
Diagnosis and Management of Gout: Current State of Art
Thomas Bardin
İmmün Checkpointler
Oturum Başkanları: Göksal Keskin, Güher Saruhan Direskeneli
İmmün Checkpointlerin Mekanizması
Mehmet Engin Tezcan
İmmün Checkpoint İnhibitörleriyle Tedavi Sırasında Görülen Romatolojik Tablolar ve Yönetimleri
Abdurrahman Tufan
11:15 – 12:00

Uydu Sempozyum 5                                                                                                                                                                        “Değişimin Neresindeyiz?” – Romatoid Artrit ve Tofasitinib
Sedat Kiraz, Kenan Aksu, Murat İnanç

 
12:15 – 13:00 

Öğle Yemekli Uydu Sempozyum 

Reprodüktif Dönemde RA’li Kadın Hastalarda Tedavi Yaklaşımı       

Nevsun İnanç 

 
13:00 – 13:30 Öğle Yemeği & Poster İncelemesi
13:30 – 14:30 Sözel Bildiriler 3
Oturum Başkanları: Eren Erken, Hamide Kart Köseoğlu, Aşkın Ateş
SS13 – SS18
Sözel Bildiriler 4
Oturum Başkanları: Nurşen Düzgün, Timur Pırıldar, Ayhan Dinç
SS19 – SS24
14:30 – 15:15

Uydu Sempozyum 6   

Hızlı İlerleyen RA’da Abatasept Etkinlik Verileri 

 Sedat Kiraz, İhsan Ertenli, Ahmet Gül

 
15:15 – 15:30 Kahve Arası & Poster İncelemesi
15:30 – 16:15

Uydu Sempozyum 7           

Hayata İz Bırak: SpA Tedavisine Yaklaşım

Oturum Başkanı: İhsan Ertenli

İhsan Ertenli, Timuçin Kaşifoğlu, Orhan Küçükşahin

 
16:15 – 17:15 Antifosfolipid Sendromu
Oturum Başkanları: Taşkın Şentürk, Şule Apraş Bilgen
Trombotik, Mikrotrombotik ve Katastrofik AFS
Doruk Erkan
Obstetrik AFS
Ayten Yazıcı
İnflamatuvar Hastalıklarda Ağrı
Oturum Başkanları: Akın Erdal, Zeynep Özbalkan Aşlar
İnflamatuvar Hastalıklarda Ağrı ve Santral Sensitizasyon: Patogenezde Yeni Neler Var?
Ayşen Akıncı 
İnflamatuvar Hastalıklarda Ağrı ve Santral Sensitizasyon: Nasıl Tedavi Edelim?
Ayşegül Ketenci
17:15 – 18:15 Sistemik Lupus Eritematozus                 
Oturum Başkanları: Murat İnanç, Nuran Türkçapar
CNS Lupus
Dimitrios Boumpas
SLE Nefriti: Ufukta Yeni Bir Tedavi Var mı?
Bahar Artım Esen
Çocuk Romatolojide Güncelleme
Oturum Başkanları: Erbil Ünsal, Yelda Bilginer
Temel Bilimler
Betül Sözeri
Klinik Bilimler
Seza Özen 
18:15 – 19:00 Meraklısı için Epidemiyoloji – İstatistik II
Oturum Başkanları: Berivan Bitik, Müge Bıçakçıgil Kalaycı
Epidemiyolojik Ölçüm
Koray Taşcılar
 
19:00 – 20:00  TRD Toplantısı & TRD Kılavuzları

TRD Romatoloji Yetkinlik Değerlendirme Sınavı II

(Salon E)

20:00 -22:00